BaGuaZhang

Af Johnny Serup

Kinesisk selvforsvars kunst, også kendt som Kung-Fu, blev introduceret for den vestlige verden i talrige hårdtslående film, hvoraf de mest kendte blev lavet af filmstjernen Bruce Lee. I Kina var Bruce Lee kendt som Lee Xiao Long, den lille drage. Efter Bruce Lee's fremtræden i medierne blev kinesisk selvforsvars kunst og kinesisk meditations teknik mere udbredt i den vestlige verden.

I Kina bliver alt selvforsvars kunst betegnet som WUSHU, det er kun i den vestlige verden at betegnelsen Kung-Fu benyttes.

WUSHU har mange stilarter spredt udover Kinas kæmpe landområde, disse stilarter kan deles op i to områder, hhv. Ydre- og Indre stilarter. Af de indre stilarter findes TaiChiQuan, XingYiQuan og BaGuaZhang. TaiChiQuan har allerede fundet indpas i Danmark og der er efterhånden mange som underviser i grundlæggende TaiChi.
XingYi og BaGuaZhang er p.t. relativt ukendte i Danmark.

Denne artikel vil prøve at give et billede af hvad BaGuàZhang er.

BaGua, de 8 retninger 

BaGua betyder : 8 trigrammer/diagrammer.
Et trigram kan betegnes som en retning, et billede og en tilstand.

Sammenspillet mellem Yin og Yang (koldt, varmt ; højt, lavt ; sammentræk, udvide osv.) blev studeret af kineserne og de udviklede et system som bliver beskrevet i den berømte bog I Ching (Forvandlingernes bog).

I Ching bliver betragtet som en bog, der kommer meget tæt på en fuld beskrivelse af kinesisk tankevirksomhed og kultur.

I Ching stammer fra det 23. årh. f.kr. 
Det var Kungfutse (551-479 f.kr.) som samlede skrifterne om I Ching i én bog.
I Ching er en af Kungfutses fem klassiske bøger.

I I Ching bliver samspillet mellem de to modsætninger Yin og Yang beskrevet med to linier. Yang bliver repræsenteret med en hel linie og Yin bliver repræsenteret med en brudt linie. Hele systemet er bygget op udfra disse to linier.

Ved at samle Yin og Yang i par, fremkommer fire muligheder, og sættes der en tredje linie på, kan der dannes 8 forskellige muligheder, de såkaldte trigrammer.

I det gamle Kina blev disse trigrammer betragtet som symboler, der repræsenterer alle mulige kosmiske og menneskelige situationer.

Hvert trigram fik sit eget navn og kombinationen mellem to trigrammer ville få et navn, som kunne dække over de to trigrammers navne.

Hvert trigram kan have mange navne alt efter, hvilket område den skal repræsentere. F.eks. himmel, jord, torden eller far, mor, tre sønner og tre døtre eller nord, syd, øst, vest, osv.

 
Forklaringer på trigrammer


 

 
Det store hjul
 

Alt har rod i bevægelse, og på intet tidspunkt er der noget der står stille, ikke desto mindre kan det at prøve og tilnærme sig en stilhed, have en stor effekt på forståelsen af éns situation. At have et køligt hoved i enhver situation kan være en fordel. At vide hvornår man skal råbe og hvornår man skal tie stille.
Brug af unødvendig kraft er tegn på ubalance uanset, hvor denne befinder sig, det er dog nemmest at se ubalance i form af forkerte bevægelser, anstrengte muskler og éns generelle helbred.
Det er udfra dette, at BaGuàZhang kan bruges, som et instrument til forbedring af éns ubalance.
Når jeg skriver BaGuàZhang, mener jeg alle aspekter af BaGuàZhang, så som de enkelte palms (Zhang = palm; håndflader) og den efterfølgende indre fornemmelse for éns situation.

Udførelse af BaGuàZhang, med meditations øvelser fokuseret på éns ubalance er med til at opbygge og forstærke éns indre fornemmelser, nogle ville måske sige, at éns sunde fornuft bliver sundere.

I I Ching repræsenterer trigrammer og hexagrammer det dynamiske sammenspil mellem Yin og Yang, som afspejles i alle kosmiske og menneskelige situationer. Disse situationer er ikke set som statiske, men som stadier i en kontinuerlig strøm og forandring, derfor kaldes bogen I Ching for "book of changes" "Forvandlingernes bog".

BaGuàZhang grundform er baseret på at kunne kombinere de enkelte handlinger, så man vil kunne forsvare sig selv i en, hvilken som helst situation, man vil kunne tilrette sig til forvandlingerne omkring én (der af navnet BaGua).

Det siges, at en stormester af WUSHU, Dong Haichuan, en indfødt af Zhujiawu, wen'an distrikt, Hebei provins, var grundlæggeren til BaGuàZhang. Efter at havde lært fra mange WUSHU mestre og brugt meget tid på koncentration og studie af selvforsvars kunst, blev han i stand til at udvikle stilarten BaGuàZhang.
Dong Haichuan underviste sine elever udfra deres individuelle færdigheder, hvilket betød at forskellige egenskaber blev tildelt det oprindelige grund set af BaGuàZhang, og man vil kunne se 8 trigram grundformen udført forskelligt.

BaGuàZhang selvforsvars kunst ligger i evnen til at benytte den rigtige teknik i det rette øjeblik, at kunne udføre forsvarsteknikker mod angrebsteknikker og omvendt at kunne angribe, når modstander har mindst forsvar.
Det er det positive i angreb og det negative i forsvar som afspejles i de 8 trigrammer. I hvert angreb ligger der et forsvar og i hvert forsvar ligger der et angreb.
BaGuàZhang er en stilart, som tilegner sig den enkelte udøver, det er derfor nødvendigt at føle sig tilpas, når man træner, og ikke prøve at efterligne en 24 år gammel Kinesisk pige som har trænet WUSHU siden hun var 4 år.

Eftersom at BaGuàZhang er en indre stilart, bygger den på det enkelte individs personlige særpræg og dette vil komme til udfoldelse i hver bevægelse.

Træningen, dvs. Opvarmning, meditation og udførelse af de enkelte grundøvelser, skal tilpasses den enkelte person.

I starten vil meditations- og smidighedsøvelser være dominerende og efterhånden vil dette skifte i henhold til personens tilstand både fysisk som psykisk.

Der er altså tale om en skiftene træning, mellem fysisk og psykisk fokusering.

BAGUAZHANG GRUNDFORM

Grundformen består af 8 dele, hver del er knyttet til grundlæggende hånd og fod bevægelser.

Hovedet skal holdes lige, ikke kigge op og ikke kigge ned. Ansigtet er afslappet og øjnene er fokuseret på et imaginært punkt 1-1½ meter foran næsen. Skulderne er afslappet, brystkassen er en smule bøjet indad, så der kommer en lille krumning på ryggen.

Armene holdes oppe med minimum brug af muskelkraft, fuldstændigt afslappet. Armene skal kunne modstå skub imod og træk i armene, altså afslappet men ikke uden styrke for fastholdelse af position.

Albuer peger nedad afslappet og åbne (armene må ikke bukkes så albuer lukker/formindsker tilførelse af energi til fingerspidserne).

Maven er en smule spændt men ikke anstrengt. Hofterne er i samme højde, med hofteskålen så vidt muligt vandret hele tiden.

KARAKTERISTISKE BEVÆGELSESMØNSTER

8 Palm (palm=håndflade), som grundformen kaldes, består af 4 karakteristiske aspekter af bevægelse : gå, kigge, sidde og rulning.
I 8 Palm går man rundt i en cirkel, med blikket rettet imod centrum af cirklen.

Fornemmelsen af at stå stille og bevæge sig på samme tid, skal være tilstede.

Når man går, skal det foregå i glidende bevægelse, kroppen skal holde samme højde og fødderne skal være vandrette hele tiden, forsigtigt glidende forbi hinanden.

Blikket skal være fast men roligt, som en ørn, der følger fisken i vandet, ignorere overfladens urolige bølger.

Når angrebet starter, skal blikket fokusere på det sted, hvor angrebet foregår, kiggene igennem modstanderen. Angrebet skal være hurtigt, som en tiger, der angriber sit bytte.

Når man bevæger sig, skal knæene være bukkede, som om man sad på en imaginær kontorstol med hjul, følgende efter, støttende kroppen for hvert skridt.

Overkroppen skal være strakt som om en snor holdt fast i hovedet og der blev hevet opad.

Når kroppen ruller fra en position til en anden, skal det gøres fra hoften og hele kroppen skal reagere på samme tid, som om hele kroppen er samlet i et punkt.
Dette punkt er massemidtpunktet for kroppen og er placeret fire fingre under navlen.

Alle bevægelser skal foregå omkring dette punkt, med harmoni uden unaturlige bevægelser.

Stilarten BaGuàZhang fungerer godt som et fundament til andre stilarter, da den har sin oprindelse i natur loven og på den måde ikke sætter sig selv højere eller lavere end nogen anden stilart.

FORSVAR OG ANGREB

 

 

 
Et angreb i BaGuàZhang er ikke kun et angreb på en person eller en fysisk forhindring, det kan også være et angreb på en mental forhindring, derved ligger der mere bag ordet angreb og beskrivelsen af angrebet.

Et forsvar imod et angreb, skal forstås på samme måde, hele tiden have i tankerne, at der er tale om forskydning i balancen mellem de to ekstrema, yin og yang.

 

Johnny Serup:

Johnny Serup har beskæftiget sig med selvforsvars kunst i mere end 18 år.
Han har trænet indenfor følgende områder :

 • "Judo
   

 • "TaeKwonDo
   
 • "WUSHU

 • Basis Kung-Fu (ydre stilarter)
   

 • TaiChiQuan
   
 • BaGuaZhang

Han har modtaget undervisning i BaGuàZhang i Kina, ved Xiamen universitet, hvilket var noget af en oplevelse. Kulturmæssigt er Kina lidt af et chok, men det hjalp ham til en dybere forståelse af WUSHU.

Nærmere information om BaGuaZhang og WUSHU kan fåes på fgl. hjemmeside: Wushu Center Denmark